کلمه کلیدی: مصالح ساختمانی
 CVendor چیست؟

 CVendor چیست؟

نرم‌افزارCVendor  ابزاری کاربردی محسوب می‌شود که توسط گروه توسعه بین‌الملل ساخت‌وساز طراحی شده است.