کلمه کلیدی: ویلا لوکس
آغاز فروش مجموعه ویلایی نیلوفر

آغاز فروش مجموعه ویلایی نیلوفر

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه بین الملل ساخت‌و‌ساز، فروش مجموعه ویلایی نیلوفر شروع شد.