کلمه کلیدی: زمینه هوشمندسازی گردشگری
بررسی زیرساخت‌های گردشگری در شماره جدید ماهنامه ساخت‌وساز

بررسی زیرساخت‌های گردشگری در شماره جدید ماهنامه ساخت‌وساز

شماره 181 ماهنامه بین‌المللی ساخت‌وساز با تکیه بر دو موضوع «زیرساخت‌های گردشگری» و «هوشمندسازی در صنعت ساختمان» به زودی منتشر می‌شود.