چه اهدافی در تبلیغات دنبال می‌شود؟

هدف از تبلیغات در شرکت‌ها می‌تواند بسیار متفاوت باشد. برخی از اهدافی که شرکت‌های فعال در عرصه ساخت‌وساز کشور می‌توانند در این ماهنامه به آن دست یابند به شرح زیر است:

1- ساخت یا ارتقای جایگاه برند شرکت

2- معرفی محصول، خدمات و یا پروژه

3- ایجاد آگاهی از محصول، خدمات و یا پروژه

4- ایجاد شناخت و ترغیب مخاطب هدف

5- یادآوری و ماندگاری در ذهن مخاطب

6- ایجاد و افزایش سهم بازار

7- حفظ سهم بازار فعلی

8- ایجاد اعتبار مضاعف در بازار

9- جذب سرمایه‌گذار

باور عمیق به کسب وفاداری همکاران ما در عرصه ساخت‌وساز موجب می‌شود با کوشش جمعی و هوشمندانه و با استفاده از همه ظرفیت‌های علمی و تجربی و به‌کارگیری شایستگی‌های سازمانی و رقابتی که از آن برخورداریم، به سوی ایجاد اعتبار و خلق ارزش‌هایی کارآمد و اثربخش برای نفوذ و ماندگاری در میان مخاطبان خود گام برداریم.