معماری برند

ما با ارائه یک طرح استراتژیک، نقشه ساختمان برند شما را برای رسیدن به موفقیت طراحی می‌کنیم.

در معماری برند ما به شما کمک می‌کنیم که سلسله مراتبی ایجاد کنید تا مشتریان، پرسنل و ذی‌نفعان شما با مشاهده و درک ارتباط میان سرویس‌ها، محصولات و عملکرد شرکت و هماهنگی آن با سطوح مختلف برند ارزش برند شما و ارتباطات میان آنها را به درستی درک کنند.

داشتن معماری برند به ‌شما کمک می‌کند تا در آینده تصمیم‌های خارج از استراتژی‌های برند نگیرید. در این صورت در آینده نه سرمایه‌گذاری اشتباهی خواهید داشت و نه هزینه‌های عملیاتی اشتباه.

معماری برند به خصوص برای شرکت‌هایی که دارای چندین برند و یا محصول هستند و یا تصمیم به ادغام شرکت‌ و یا سرویس‌هایی را با هم دارند بسیار لازم است. ما بر اساس تخصصمان توانمندی هر یک از برندها، شاخه‌های فعالیت، مشخصات محصول و یا شرکت‌های زیرمجموعه شما را ارزیابی می‌کنیم و به شما می‌گوییم که ساختار و ارتباط این بخش‌ها و برتری هر یک از آن‌ها بر دیگری چگونه باید باشد تا بیشترین هم‌افزایی را برای شما ایجاد کند. همچنین به شما می‌گوییم نحوه استفاده و قرارگیری برندهای مجموعه در فضاهای مختلف و در کنار هم چگونه باید باشد.

اگر به معماری برند علاقه‌مند هستید با استراتژیست‌های برند ما تماس بگیرید.