معرفی فضاهای تبلیغاتی در ماهنامه

با توجه به نوع مخاطب‌های ماهنامه ساخت‌وساز و تأثیرهای بصری و بسیاری دلایل تخصصی دیگر در تبلیغات، در تمامی فضاهای اختصاص داده‌ شده برای درج تبلیغات در این ماهنامه، تبلیغات به‌صورت تمام صفحه چاپ می‌شود.

به منظور اثرگذاری بیشتر، تفکیک مناسب و یافتن راحت‌تر بخش آگهی‌ها و مطالب ماهنامه، تبلیغات در سه بخش ماهنامه به‌صورت متمرکز چاپ می‌شود که به شرح زیر است:

بخش ابتدای ماهنامه:

- روی جلد فارسی (ابعاد: 21*5 سانتیمتر)

- داخل جلد فارسی (صفحه02فارسی)

- صفحه 03فارسی

- صفحات قبل فهرست فارسی

- جنب شناسنامه فارسی

بخش میانی ماهنامه:

- صفحه 01 و 02 جنب دیوایدر شروع بخش آگهی‌های داخلی

- صفحات داخلی (نامحدود)

- صفحه 01 و 02 جنب دیوایدر پایان بخش آگهی‌های داخلی

بخش انتهای ماهنامه:

- جنب شناسنامه لاتین

- صفحات قبل فهرست لاتین

- صفحه 03لاتین

- داخل جلد لاتین (صفحه 02لاتین)

- روی جلد لاتین (پشت جلد فارسی)

فضاهای ویژه تبلیغاتی ماهنامه:

- درج رپورتاژ آگهی

- لت صفحه‌نگهدار جلد

- اکسترا بروشور

- لت استاپ داخلی ماهنامه (گلاسه 200گرمی)

- درج کارت درصفحه آگهی