ماهنامه‌ ساخت‌وساز تهران

گروه توسعه بین‌الملل ساخت‌وساز همواره کوشیده است شیوه‌هایی نو در مسیر زیست بهتر و باکیفیت‌تر را تجربه کند. این امر چه در «ماهنامه ساخت‌وساز» و چه در نشریه «ساخت‌وساز تهران» به خوبی پیداست. هدف اصلی انتشار نشریه «ساخت‌وساز تهران» فراهم آوردن فضایی برای بهتر اندیشیدن به وضعیت کنونی و آینده شهری است که نه تنها برای ساکنانش اهمیت حیاتی دارد بلکه برای همه مردم ایران مهم است. تهران با آنچه شهر خوب نامیده می‌شود فاصله زیادی دارد. زیرساخت‌های شهری نامناسب، شبکه معابر غیراستاندارد، بلندمرتبه‌سازی‌های غیراصولی، امکانات تفریحی، آموزشی و هنری نامتناسب با سرانه جمعیتی، حقوق شهروندی، آلودگی‌های هوا، بصری و شنیداری از جمله ویژگی‌‎های امروز شهر تهران است. از این‌رو وضعیت کنونی تهران با وضعیت آرمانی شهر خوب فاصله زیادی دارد. آنچه نشریه ساخت‌وساز تهران را از این منظر بااهمیت می‌کند، فضایی است که مانند حوزه‌ای عمومی مباحث ریز و کلان شهر تهران را از منظر مدیران شهری، مدیران ساختمانی، جامعه‌شناسان، روانشناسان، اقتصاددانان، معماران و شهرسازان و گروه‌های مرجع مانند هنرمندان، ورزشکاران و بازیگران سینما و تئاتر بررسی و واکاوی می‌کند. درواقع ساخت‌وساز تهران نشریه‌ای است که همچون حلقه‌ای ارتباطی گروه‌های مختلف ساکن شهر تهران را چه در حوزه عملی و چه در حوزه نظری و آکادمیک با مدیران و برنامه‌ریزان شهری پیوند می‌دهد.

دریافت نسخه پی دی اف مجله ساخت‌و‌ساز تهران

ماهنامه ساخت‌و‌ساز تهران شماره 4

ماهنامه ساخت‌و‌ساز تهران شماره 4

ماهنامه ساخت‌و‌ساز تهران شماره 3

ماهنامه ساخت‌و‌ساز تهران شماره 3

ماهنامه ساخت‌و‌ساز تهران شماره 2

ماهنامه ساخت‌و‌ساز تهران شماره 2

ماهنامه ساخت‌وساز تهران شماره 1

ماهنامه ساخت‌وساز تهران شماره 1