شورای سیاست‌گذاری

گروه ساخت‌‌و‌ساز می‌کوشد بر پایه تحولات بنیادین و با ارائه اخبار، گزارش‌ها، موشکافی مسائل و چالش‌های صنعت ساخت‌و‌ساز و تدوین بخش آموزشی رسالت خویش را به انجام برساند. بی‌شک چنین اهدافی بدون همراهی و کمک فعالان و متولیان این حوزه اثربخشی کافی را نخواهد داشت. با تکیه‌ بر این نگرش، جمعی از شخصیت‌های شناخته‌شده و چهره‌های سرشناس صنعت ساخت‌و‌ساز در قالب شورای سیاست‌گذاری به ما در زمینه دستیابی به تحلیلی صحیح از شرایط حاکم بر اقتصاد و بخش‌های زیرمجموعه یاری می‌رسانند. حضور این افراد تأثیرگذار و باسابقه نقش قابل توجهی در ارائه مطالب علمی، هدفمند و غنی در ماهنامه ساخت‌و‌ساز ایفا می‌کند.