سیاست گذاری و محتوای ماهنامه ‌ساخت‌و‌ساز

محتوای ماهنامه ‌ساخت‌وساز با توجه به مخاطبان هدف این ماهنامه، سیاست‌گذاری و تولید می‌شود.

تیم تحریریه ماهنامه ساخت‌وساز افرادی حرفه‌ای، متخصص و تحلیلگر در حوزه صنعت ساختمان هستند.

از ویژگی‌های برجسته این ماهنامه، تولید 100درصد محتوای آن توسط تیم تحریریه ساخت‌وساز است. ازاین‌رو مخاطبان با محتوایی بکر، دست اول و جدید که تنها مختص ماهنامه ساخت‌وساز است برای مطالعه روبه‌رو می‌شوند.

  • روش سیاست‌گذاری و طراحی فهرست

«گروه توسعه بین‌الملل ساخت‌وساز» که ماهنامه ساخت‌وساز یکی از زیرمجموعه‌های آن است، بخشی با نام دپارتمان تحقیقات و مطالعات بازار حرفه‌ای در حوزه صنعت ساختمان دارد. یکی از وظایف این دپارتمان که از افراد متخصص و حرفه‌ای در حوزه انجام پروژه‌های مطالعات بازار تشکیل می‌شود، تحقیق و بررسی بر روی علایق و نیازهای مخاطبان ماهنامه ساخت‌وساز است.

این تیم هرساله با انجام مطالعات مختلف بر روی چالش‌ها و نیازهای مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر عرصه ساخت‌وساز کشور و انجام مصاحبه‌های متعدد، به مدیران تحریریه کمک می‌کند تا بتوانند مطالبی را در فهرست ماهنامه قرار دهند که برای این دسته از مخاطبان جالب توجه باشد. همچنین تیم مطالعات بازار «گروه توسعه بین‌الملل ساخت‌وساز» در طول سال با دریافت بازخورد از مخاطبان ماهنامه ساخت‌وساز، گزارش‌هایی را مبنی بر میزان علاقه‌مندی مخاطبان هدف نسبت به هریک از بخش‌های مجله ارائه می‌دهند و به پویایی مطالب آن کمک می‌کنند.