تیراژ و منطق توزیع ماهنامه

ماهنامه ساخت‌وساز دارای 12.000 نسخه چاپی و بیش‌ از 120.000 مشترک الکترونیکی است. همچنین نسخه الکترونیکی ماهنامه از طریق وب‌سایت ماهنامه ساخت‌وساز، .... با فرمت ‌PDF قابل دسترسی است و به‌طور روزانه بازدید دارد. شایان ذکر است که نسخه PDF ماهنامه در هر شماره با توجه به دیتابیس، به‌شماره تلفن همراه مدیران فعال در عرصه ساخت‌وساز کشور از طریق تلگرام ارسال می‌شود.

با توجه به روش‌های ارسال عنوان شده، ماهنامه ساخت‌وساز بیش از 120.000 مخاطب درکل کشور را هدف قرار می‌دهد.

 

  •  منطق توزیع ماهنامه ساخت‌وساز

در اهداف بازاریابی شرکت‌های دارنده محصولات و خدمات ساختمانی، مخاطبان هدف به گروه‌بازارهایی تقسیم‌بندی می‌شوند. در لایه نخست تقسیم‌بندی، پروژه‌ها به دو دسته پروژه‌های عظیم و پروژه‌های کوچک ساختمانی دسته‌بندی می‌شوند.

در پروژه‌های کوچک ساختمانی با توجه به نوع سازوکار موجود در آن‌ها پروسه تصمیم‌گیری برای عقد قراداد با سرعت‌بیشتری اتفاق می‌افتد. بنابراین می‌تواند اهداف تزریق نقدینگی برای پوشش هزینه‌های جاری شرکت‌ها را تأمین ‌کند.

«ماهنامه ساخت‌وساز» می‏تواند فضایی ویژه و استثنايی جهت حفظ و افزایش سهم بازار فعلی، ورود به بازارهای هدف و تصاحب بازارهای جديد و بالقوه فراهم آورد.

بی‌شک با به‌کارگیری این رسانه می‌توانید در بالاترین جایگاه صنعت ساختمان حضور داشته‌ باشید.