برندینگ

ما با انجام برنامه برندینگ کاری می‌کنیم که شما از آینده برند خود و برنامه‌هایی که باید در برابر چالش‌ها داشته ‌باشید آگاه باشید. با مطالعه سازمان و بازار شما و تحلیل کارنامه شرکت شما و عملیاتی که در گذشته انجام داده‌اید، وضعیت رقبای شما در بازار و.... استراتژی و روشی اثرگذار و یونیک (مخصوص شما، اختصاصی برای مجموعه شما) طراحی خواهیم کرد.

ما با توسعه برنامه برندینگ که بستر پیام و خط‌مشی شماست، نفس حیات را در سرنوشت کمپانی و برند شما خواهیم دمید. به‌صورتی که در هر مرحله از عملیات، برند شما به سوی مقصدی جدید هدایت می‌شود.

ما بر اساس شناختی که از برند شما پیدا می‌کنیم و با انجام مطالعات مداومی که در مراحل مختلف از وضعیت برند شما انجام می‌دهیم، باعث خلق کار ویژه‌های پخته‌تر برای برند شما می‌شویم. این آگاهی به پشتوانه درک صحیح ما از استراتژی‌ها و اهداف شما در سیر پیشرفت برند و میزان و نحوه شناخت مخاطبان از برند شما ایجاد می‌شود.

در این فضای پرآشوب، به شما کمک می‌کنیم تا نخستین گام را بردارید و بر موانع چیره شوید.

معرفی برندینگ

تحقیق و بررسی برند

تحقیق و بررسی برند بیشتر

معماری برند

معماری برند بیشتر

برنامه‌ریزی استراتژیک و جایگاه‌سازی برند

برنامه‌ریزی استراتژیک و جایگاه‌سازی برند بیشتر

طراحی هویت تصویری

طراحی هویت تصویری بیشتر

دستورالعمل‌های برند

دستورالعمل‌های برند بیشتر

کتاب برند

کتاب برند بیشتر

طراحی و اجرای کمپین‌های هدفمند

طراحی و اجرای کمپین‌های هدفمند بیشتر

مشاوره خلاقانه

مشاوره خلاقانه بیشتر