برندینگ

ما با انجام برنامه برندینگ کاری می‌کنیم که شما از آینده برند خود و برنامه‌هایی که باید در برابر چالش‌ها داشته ‌باشید آگاه باشید. با مطالعه سازمان و بازار شما و تحلیل کارنامه شرکت شما و عملیاتی که در گذشته انجام داده‌اید، وضعیت رقبای شما در بازار و.... استراتژی و روشی اثرگذار و یونیک (مخصوص شما، اختصاصی برای مجموعه شما) طراحی خواهیم کرد.

ما با توسعه برنامه برندینگ که بستر پیام و خط‌مشی شماست، نفس حیات را در سرنوشت کمپانی و برند شما خواهیم دمید. به‌صورتی که در هر مرحله از عملیات، برند شما به سوی مقصدی جدید هدایت می‌شود.

ما بر اساس شناختی که از برند شما پیدا می‌کنیم و با انجام مطالعات مداومی که در مراحل مختلف از وضعیت برند شما انجام می‌دهیم، باعث خلق کارویژه‌های پخته‌تر برای برند شما می‌شویم. این آگاهی به پشتوانه درک صحیح ما از استراتژی‌ها و اهداف شما در سیر پیشرفت برند و میزان و نحوه شناخت مخاطبان از برند شما ایجاد می‌شود.

در این فضای پرآشوب، به شما کمک می‌کنیم تا نخستین گام را بردارید و بر موانع چیره شوید.

معرفی برندینگ

تحقیق و بررسی برند

تحقیق و بررسی برند بیشتر

معماری برند

معماری برند بیشتر

برنامه‌ریزی استراتژیک و جایگاه‌سازی برند

برنامه‌ریزی استراتژیک و جایگاه‌سازی برند بیشتر

طراحی هویت تصویری

طراحی هویت تصویری بیشتر

دستورالعمل‌های برند

دستورالعمل‌های برند بیشتر

کتاب برند

کتاب برند بیشتر

طراحی و اجرای کمپین‌های هدفمند

طراحی و اجرای کمپین‌های هدفمند بیشتر

مشاوره خلاقانه

مشاوره خلاقانه بیشتر